Waarom communiceren wij?

communicatiemodel Schulz von Thun

Waarom communiceren we?

Het Maslov model leert ons dat we communiceren om als eerste onze primaire behoeften als eten, drinken en warmte voor elkaar te krijgen en vervolgens erkenning, liefde, status en zelfontplooiing te realiseren.

Het Communicatiemodel van Schulz von Thun maakt duidelijk dat de feitelijke boodschap, hier het zakelijke aspect genoemd, slechts een van de vier aspecten is die we altijd tegelijkertijd communiceren. Onze eigen mening over de zaak (expressie), onze relatie tot de ontvanger (het relationele aspect) en de bedoeling van de boodschap, het appellerende aspect worden altijd eveneens gecommuniceerd.

Voorbeeld:
Schat, ze heeft weer niet afgewassen. Hoe moet dat nu?
Aldus een man tegen zijn vrouw over hun dochter.

Zakelijk: de afwas staat er toch nog.
Relationeel: gelijkwaardig overleg tussen ouders.
Appellerend: er moet iets gebeuren.
Expressief: wij zijn ouders en onze dochter loopt over ons heen.

Zodra we succesvol willen communiceren, is het nuttig om ons van deze vier aspecten bewust te zijn. En er is nog veel meer nuttigs te bedenken in verband met onze communicatie. Bijvoorbeeld wat voor communicatietype bent u. De mens ingedeeld in archetypen. Dat deden de oude Grieken al. Van de machoman Zeus, tot de superhuisvrouw Hera, van de verleidster Aphrodite tot de vrolijke flierefluiter Dionysus. Ieder type heeft zijn eigen communicatiestijl. De Roos van Leary stamt uit de jaren zestig van de vorige eeuw en deelt de mensheid in in dominanten en volgzamen. Beide types kunnen vriendelijk en onvriendelijk zijn, zodat je vier kwadranten krijgt. Wat ben jij? En daar hoort je communicatiestijl bij. Agressief doen en alles wat je voor de voeten komt uit beeld schelden, of lijdzaam en nederig een kopje thee voor je briesende baas zetten.

Roos van Leary, communicatiestijlen.
Joh, ik ben sterk hee.

Gratis een Communicatieles
Om de week in uw mail?!

Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
E-mail adres:


© Schworks 2018
Toestemming voor gedeeltelijke overname van een tekst of illustratie kunt u aanvragen via een mail naar info@schworks.nlPresenteren kunt u echt leren!

Goed voor uw zelfvertrouwen, voor uw carrière én voor uw organisatie.

Bestel nu het handboek 'Presenteren is een feest'.