Op weg naar succesvolle communicatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zit het witte vierkant voor?
Of het rode?

 

 

 

 

 
Gratis een Communicatieles
2 x per maand
in uw mail?!

Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
E-mail adres:


 

 

 

 


 

 


Wat communicatie is, daar meldt deze site van alles over. En dat het ingewikkeld is, maar toch ook weer niet. In het dagelijks leven gaat de communicatie heel vaak heel aardig. Tegelijk bakken we er geen hout van, want we slagen er niet in armoede, honger en oorlog uit te bannen. Een kwestie van schaarse middelen rechtvaardig verdelen? Van goede communicatie? Van gelijkwaardige communicatie?

Het belang van gelijkwaardige communicatie

Succesvolle communicatie vraagt allereerst om gelijkwaardigheid. Als de ontvanger zich minder voelt dan de afzender, dan reageert de ontvanger al snel vijandig, negatief en agressief. Zie hiervoor: https://www.speechen.nl/gelijkwaardigheid-in-je-communicatie.htm

Succesvolle communicatie? Als je heel veel geld verdient, communiceer je dan succesvol? Als de mensen om je heen gelukkig worden, is dat een teken van succesvolle communicatie?

Voor veel mensen is succesvolle communicatie het realiseren van een doelstelling, bijvoorbeeld een advertentie moet zoveel verkopen opleveren.
Er wordt gedacht in termen van respons, gerealiseerde omzet, aantallen leads, kijkers, luisteraars of lezers.

Een doelstelling is belangrijk. Zonder doelstelling valt er niets te meten. Doelstelling gehaald, de communicatie is succesvol.

Korte of lange termijn

Doel: honderd auto's verkopen in twee maanden.
Deze doelstelling maakt van alles duidelijk, maar lang niet alles.
Het lukt bijvoorbeeld altijd, als u de prijs blijft verlagen, tot de auto's op zijn. Op de langere termijn gaat dit echter fout. U kunt geen service meer leveren en bouwt onvoldoende vermogen op om een infrastructuur te onderhouden. Eenmalig succes, is dat de bedoeling?

De communicatie moet 300 nieuwe klanten opleveren.
Maar uiteraard niet ten koste van bestaande klanten. En hoe lang moeten die klanten blijven? Wat voor klanten? Kleine klanten zijn vaak alleen verliesposten, maar sommige worden grote klanten. Nieuwe klanten behouden is bovendien nog iets anders dan klanten binnenhalen. De doelstelling goed definiëren is noodzakelijk om het succes van de communicatie te kunnen beoordelen. Het spel wordt er wel ingewikkelder door.

23 succesfactoren en de Drie Grote C's

 1. Gelijkwaardig
 2. Origineel
 3. Opvallend, verrassend, sprankelend
 4. Persoonlijk
 5. Warm, positief, niet agressief
 6. Menselijk
 7. Evenwichtig
 8. Mooi
 9. Idealistisch
 10. Eerlijk
 11. Helder, begrijpelijk
 12. Spannend
 13. Herkenbaar
 14. Aansprekend
 15. Uitgaan van de ontvanger
 16. Win win, duidelijk voordeel voor zender en ontvanger
 17. Het eigenbelang overtreffend
 18. Echt, authentiek
 19. Uitdagend
 20. Inspirerend
 21. Ontroerend, emotioneel
 22. Zorgvuldig
 23. De investering waard.
Voldoet uw communicatie aan deze 23 eigenschappen, dan is het met zekerheid bingo. U heeft een absolute topper in handen. Meestal voldoet communicatie slechts aan een paar van deze criteria. Ook dan kan uw communicatie nog succesvol zijn.

Er valt namelijk iets wonderbaarlijks te melden over succesvolle communicatie. Ongeveer van het kaliber van de zon.

De drie grote C's zijn     Liefde, zorg en aandacht

Het is al wel een beetje af te leiden uit de 23 succesfactoren. Liefde, zorg en aandacht zijn de echt belangrijke communicatiefactoren.
Helemaal gratis. Het spreekwoord dat alleen de zon voor niets opgaat, is onzin. Liefde geven kost niets, behalve tijd. Zorg bieden en aandacht geven, je kunt het gratis leveren. Geen machines voor nodig, geen infrastructuur, alleen je eigen inzet. Doe het, en je hebt binnen de kortste keren succes! Met liefde, zorg en aandacht ontstaat een grote helderheid en schoonheid.

Nog een stap verder is je aandacht onderbouwen met vriendelijke klanken. Probeert u maar, generaties monniken zijn u voorgegaan.

Make me feel important

Een van mijn leraren (Rob Janssen) zei het prachtig. Wil je succes met je communicatie? vroeg hij ons. Ja, natuurlijk, antwoordden wij.
‘Make me feel important’, zei hij en hield verder zijn mond.
Make me feel important. Die me is de ander, de luisteraar, je klant, je publiek, je partner.
Terug naar je / onze uitgangspunt(en). Wat is ook al weer succes in je communicatie?

De Memen theorie voor waardevolle communicatie?

Communicatie kan met grote reclamebudgetten worden geprobeerd. Het kan ook anders. Wanneer een idee, of een beeld, een tekst, een cultuuruiting, zo fascinerend goed is, dat mensen deze meme uit zichzelf overnemen en uitdragen, dan ontstaat er een olievlek werking. Wat ik nu heb gehoord, of gezien, dat is zo geweldig! Als de vonk naar de ontvanger overslaat, ontstaat spontaan een lopend vuurtje. Of niet. Het is een zichzelf permanent evaluerend mechanisme. Prachtige democratie. Goede memen, waar iedereen baat bij heeft, verspreiden zich razendsnel. Slechtere memen doven uit. Onder gewijzigde omstandigheden kunnen oude memen weer tot leven komen. Iemand leest een oud boek. Wat ik nu toch gelezen heb! En daar gaat het vuurtje weer.
Deze mementheorie is onder andere door de evolutiebioloog Richard Dawkins uitgewerkt. Memetica als aanvulling op genetica. Ons inziens is dit de mooiste en misschien ook belangrijkste verspreidingswijze van cultuur, een prachtig communicatie-mechanisme.
De naam meme is afgeleid van het Griekse woord voor imitatie, mimeme. Het idee wordt overgenomen, geïmiteerd.

Lees meer >>>

Viral marketing en hoaxen,
de mementheorie in de (reclame)praktijk

Virale marketing is het ervoor zorgen dat je boodschap via internet van de een aan de ander wordt doorgegeven. Dat kan snel gaan. Het is een meme wanneer het gaat om het vrijwillig doorsturen van links, foto's, filmpjes enzovoorts. Wel gaat het hier om bewust gemaakte pogingen tot een meme. Reclamebureaus proberen zo met een klein budget, zonder te adverteren, toch een groot bereik te halen. Ze maken iets bijzonders en zaaien het in de hoop dat het wordt opgepakt.
In zekere zin zijn hoax berichten ook memen. Hoax staat voor poets, nep, bedrog en is een verbastering van hocus pocus. Het gaat om (nep)mededelingen per mail, met het verzoek om die naar je hele adresboek door te sturen. Door internet is een meme een zeer explosief iets. In minuten kan de boodschap door miljoenen vrijwillig zijn doorgegeven.

het Sprankmodel voor communicatieHet Sprank model voor communicatie

Tot zover gaat deze site 'objectief' over de werking van communicatie.
Het is de kennis van kunstenaar, schrijver en trainer Roeland Schweitzer, in een notendop bijeen.

Communicatie is succesvol als de doelstelling wordt behaald.

Dit raakt tevens aan een definitie van kwaliteit. Het behalen van een doel is echter geen definitie, maar een gevolg. Het sluit aan bij het appelerende aspect van de boodschap uit het model van Schulz von Thun.

Wat is een auto?
Deze vraag is nog relatief eenvoudig te beantwoorden. Bijvoorbeeld ‘iets op vier of meer wielen waarin je kunt zitten, met een motor, waarmee je je over land kunt verplaatsen.’
Maar wat is nu succesvolle communicatie?
Als zender en ontvanger er gelukkig van worden? Niet slecht, maar opnieuw een gevolg en niet de omschrijving van wat het dan is.
Het idee om het resultaat als uitgangspunt te nemen lijkt echter wel efficiënt.

Succesvolle communicatie is de ander gelukkig maken.

Mooi, maar niet altijd eenvoudig, want waar wordt de ander gelukkig van? Op korte termijn, of op langere termijn? Kies ik voor duurzame communicatie of voor onmiddellijke behoeftebevrediging? De een houdt van zus, en de ander van zo. Altijd maar sloven voor een ander maakt noch de een, noch de ander gelukkig. Je kunt pas goed voor een ander zorgen, als je goed voor jezelf zorgt. Je kunt pas goed voor jezelf zorgen, als je goed in de wereld staat. Kortom deze logische gedachte, succesvolle communicatie maakt de ontvanger gelukkig, die kent in de praktijk nog de nodige haken en ogen.
Hoe hier mee om te gaan?

Intentie, en wel de juiste intentie, daar begint en eindigt het mee. Meer kan een mens niet doen. En dit is simpelweg een kwestie van dagelijks doen/ proberen/ vallen/ opstaan/ doorgaan. Op het persoonlijke vlak kun je hier trainingen voor volgen.

Dit doel: 'de ander gelukkig maken' is ook de ideale formule voor samenwerking, voor een succesvolle presentatie en voor alle andere vormen voor succesvolle communicatie, van billboard tot brief.
Het aardige is bovendien dat je zelf ook gelukkig wordt van de ander gelukkig maken. Waarom doen wij mensen iets anders? In de bijbel staat dat wij uit het paradijs zijn gegooid, omdat wij een appeltje van de boom (van de kennis van goed en kwaad) gegeten hebben. Kinderen hebben dat nog niet. Sterke overeenkomst met wat de Tao Te Tjing ons biedt.

De ander gelukkig willen maken, de ander willen helpen, dat hebben wij (Schworks) onder andere mogen vertalen naar het Sprankmodel.Met behulp van dit model, dat u hierboven ziet, kunt u op een fundamentele manier naar uw communicatie kijken. Zijn de zeven punten van het Sprankmodel in uw communicatie aanwezig, dan gaat het goed met uw communicatie. De zeven punten zijn echter vrijwel nooit evenwichtig aanwezig in de communicatie. De communicatie hapert daardoor. Tijd voor het Sprankmodel als evaluatiegereedschap bij haperende communicatietrajecten. Tijd voor verbetertrajecten op basis van het Sprankmodel.

Meer over het Sprankmodel leest u op: www.sprankmodel.nl.
Over het Sprankmodel geven we een boekje uit: 'Het Sprankmodel, Handleiding voor communicatie.' Het Sprankmodel vormt tevens een onderdeel van onze trainingen presenteren. Zie hiertoe www.speechen.nl

Model voor geweldloze communicatie

Het model voor geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg wil ik hier tot slot noemen.
Hierin wordt de waarneming uitdrukkelijk gescheiden van de interpretatie. Het model mondt uit in een verzoek en is gebaseerd op mededogen.
 • Waarneming
 • Gevoel
 • Behoefte
 • Verzoek
Dus niet: Je bent te laat. Want dit is een oordeel.
Maar: Je bent later dan ik dacht dat we hadden afgesproken (waarneming). Hier ben ik ongelukkig over (gevoel). Ik wil graag samen met jou aan het werk (behoefte). Wil je volgende keer wel op de door ons afgesproken tijd komen? (verzoek).
de sausoptrekker
© Schworks 2018
Toestemming voor gedeeltelijke overname van een tekst of illustratie kunt u aanvragen via een mail naar info@schworks.nlPresenteren kunt u echt leren!

Goed voor uw zelfvertrouwen, voor uw carrière én voor uw organisatie.

Bestel nu het handboek 'Presenteren is een feest'.