Zonder feedback geen communicatie.

Zonder feedback geen communicatie
Permanente feedback

Zender en ontvanger verkeren in een constante wisselwerking. De ontvanger stuurt signalen terug naar de zender. Daarmee draaien de rollen even om. De ontvanger wordt zender. Actie geeft reactie. Dit proces van permanente rolverwisseling, van permanente terugkoppeling is essentieel voor (het succes van) de communicatie. Wordt er niet geluisterd, dan heeft praten geen zin. Je kunt boos worden, of met het licht knipperen, een klap geven of andere verrassingseffecten inzetten, maar er moet gereageerd worden.

Vormen van feedback

In een gesprek kijken mensen of de ander begrijpt wat er wordt gezegd. Ze knikken naar elkaar, passen hun toon en volume op elkaar aan, spiegelen elkaars gedrag. In een telefoongesprek is terugkoppeling ook belangrijk. anders komt er al snel het zinnetje "hallo, ben je er nog?" Bij brieven, tv, internet, kranten duurt de feedback (soms) wat langer, maar wordt wel verwacht, in de vorm van antwoord, kijkcijfers, ingezonden brieven, kortom respons.
Ook culturen en volkeren communiceren met elkaar. Oorlogen zijn hier een treurig voorbeeld van.

Actie geeft reactie

Een zender staat nooit op zichzelf. Blijkbaar is er een mogelijke ontvanger, anders heeft zenden geen zin. Een presentator wil iets met het publiek. Een krant wil iets met de lezers. En ik, nu zender via deze site, wil met u samen werken aan succesvollere communicatie, zodat kinderen in vrede op kunnen groeien, we onze akkers kunnen inzaaien en mogen genieten van een goede oogst.

Er zijn tegelijk vele miljarden zenders en ontvangers. Mensen, dieren, planten (geur bijvoorbeeld), maar ook een muur die na een zonnige dag nog warmte afgeeft kun je als een zender beschouwen. En wat dacht u van een magnetisch veld? Van de zon? Nee, een luidspreker is geen zender, maar een overdrager, een medium. Een krant is ook een medium, de redactie is de zender.

Terug
Schworks 2018
Toestemming voor gedeeltelijke overname van een tekst of illustratie kunt u aanvragen via een mail naar info@schworks.nlLeer in een paar dagen spreken in het openbaar,
of bestel het handboek 'Presenteren is een feest'.